Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o. udeľuje spoločnosti

ABAmet, s.r.o.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti 2023.

Spoločnosť patrí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia podľa štatistického prediktívneho modelu Dun & Bradstreet. Kredibilita spoločnosti dosahuje stupeň AA.


Meno firmy:
ABAmet, s.r.o.
Adresa:
Mierové nám. 4, 92401 Galanta
Štát:
Slovensko
IČO:
47966947
IČ DPH:
SK2024158279
Štatutárny zástupca:
Dátum registrácie:
Veľkosť firmy:
Small
Telefón:
E-mail:
Dátum vystavenia certifikátu:
12. 10. 2023
Overil a vystavil:
Dun & Bradstreet