Bisnode Slovensko, s.r.o. udeľuje spoločnosti

POLYFORM, s.r.o.

Certifikát AAA - Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti 2022.

Spoločnosť patrí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia podľa štatistického prediktívneho modelu Dun & Bradstreet. Kredibilita spoločnosti dosahuje najvyšší stupeň AAA.


Meno firmy:
POLYFORM, s.r.o.
Adresa:
Terézie Vansovej 10, 06503 Podolínec
Štát:
Slovensko
IČO:
31679137
IČ DPH:
SK2020525562
Štatutárny zástupca:
Dátum registrácie:
Veľkosť firmy:
Medium
Telefón:
524391214
Dátum vystavenia certifikátu:
12. 12. 2022
Overil a vystavil:
Dun & Bradstreet